CILIKE INYONG NENG PEGAWULAN 

Jenenge grumbul Pegawulan, yakue grumbul sing ana nang desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, Banyumas, menurut sejarahe mbuh kepriwe deneng dadi diarani grumbul pegawulan utawa desa pegawulan mestine ana sejarahe, eee mbok kapan-kapan sapa ngerti dadi desa sing terkenal neng seantero dunia, apamaning jaman siki wis jaman global, ana internet apamaning desa Darma wis due blog utawa website sing bisa di deleng nang wong sedunia.

Nek crita bab desa pegawulan jaman ganu, kayane nek dicritakna telung wulan ya ora rampung, werna werna lakoning urip sing bisa kanggo pangeling eling utawa nggo crita maring anak putune. Nang desa Darmakradenan, Ajibarang ana istilah desa kulon kali lan desa wetan kali tajum, Darma kulon kali biasane wong pada ngomong desa pegawulan. Pegawulan dewek ana grumbul pegawulan wetan utawa sing ganu terkenale daerah “sawo” (sebabe ganu ana wit sawone gede) lan grumbul pegawulan kulon, nang pegawulan ana maning istilah lebak karo nggunung, nah sekang lebak Peguwalan kulon kiye inyong arep crita jaman ganu, jaman lagi ora kepenak, jaman rekasa, jaman priatin jaman inyong esih cilik sekitar tahun pitung puluhan, jaman esih sok mangan karo sega bulet sekang budin gaplek, sega oyek, kadang sega jagung.

Ngomongi jaman ganu nang pegawulan kemutan karo batir batir brayan dolan sing siki mbuh pada neng endi pada esih urip apa ora, muga muga  sing esih pada urip pada slamet waras, sing kemutan ya si Kaslum, Warto, Darso, Kasim, Siwan, Sawin, Riwan, Takum, Satam, Aslam, Kamtu, Bagong (faqih), Kang Kasim, Kang Kosim, Kang Urip, sapa maning ya…esih akeh sing wis mandan kelalen,..kemutan karo batir batir sing sok pada ngepet walang karo welut nang sawah, repek nang anjir gunung karang nggoleti krinyu karo ketebon jagung nggo suluh, mancing nang mbleber trus baline mampir presil karo ngolet kayu karet garing nggo suluh, ngode ngepeti mreteli cengeh neng Cibujal nggone kebone Eyang Bau,…sing nglangsani angon wedus nang kebone Pak Carik nganti wedus gembele inyong kendat gara-garene angon tek tinggal bal-balan nang sawah garing, weduse kecancang wit jeruk, mati ora konangan,  Kang Riwan sing mlayu mlayu ngenei ngerti…inyong nangis, wedi bali ngumah mbok diomehi Biyunge.

Karo batire, dolanan grobag sing glindingane digawe nganggo wit klapa, rame pisan nganti sok kelalen sembahyang nang langgare Eyang Dur…apa maning nek kaline banjir blumbange Pak Carik karo Bayane mbludag nganti iwake pada keli nang kali terus pada diseseri wong akeh….Bapane mas Singkir kesuh nganti ngudag-ngudag sing pada nyeseri nang blumbange….saking wedine inyong karo Kaslum mlayu  kejegur kali crowokan nganti kuku jempol sikile inyong coplok…..lara retung…lucune pol….

Kemutan karo tangga-tanggane sing sok pada eman pisan, mbok Dinem, mbok Sawitem, BuGocar, mbok Darsem sing sok ngenei aku tegeyan karo sega bulet, jangan dages jan enak pisan….nek sore sore tuku rujak karo gorengan nang nggone mbok Ralem biyunge Aslam sing rempeyeke renyah gurih pisan,..udan grimis nek sore karo pada dolanan gedingan nggone kang Arwin adine kang Gimong kakange Kang Wandi sing pinter ngendang karo bal-balan…

Jaman semono nek wengi nonton kesenian Rodat utawa aksimuda sing sok ana akrobat utawa obad-abid diiringi genjring…atraksi geni sing..apik retung…

Apamaning nek wulan puasa, karo Kang Kasim, Kang Takum, Darso, Kalam sok pada turu nang langgar trus setengah loro mbengi pada tangi ngubengi desa nabuhi kentongan nggugahi wong kon pada tangi saur, inyong nabuh kendang sing digawe karo bekas jligen lenga latung, nek inyong ora melu pada ora gelem sebabe sing ngendang jligen ora ana sing biasa…(Mandan narcis)

Saben wulan puasa nek esuk bar subuhan pada ngaji nang prapatan nggone Pak Singun sing siki dadi pertelon…. Sing ngaji akeh retung nganti mbludag nang gili-gili…(siki nang endi ya piyantune)…

Ana crita maning  sing marakna kegugu, jaman semono urung ana tv nang desa  Darma kecaba nang umahe inyong, TV hitam putih 14 inci, sing kadang kadang gambare kemreyek akeh semute, durung ana listrik esih nganggo accu, nek arep nyetrum Bapake inyong manggul maring kota (Ajibarang), tangga-tangga nek arep  pada nonton kudu mbayar ana sing selawe perak  ana sing seikhlase nggo nganti ongkos strum accu. Nek ana acara tinju Mohamad Ali persasat wong sedesa pada nonton nganti ambene mbledos ora kuat dijagongi, umahe kebek tur rame pada sorak nek lawane Mohamad Ali KO, kiye nembe sepenggal pengalaman inyong lagi cilik nang Pegawulan..kapan kapan maning tek sambung, esih akeh pengalaman lucu sing durung tekcritakna…kelilan…

Advertisements

9 Comments

  1. salam tepang mas agus rianto
    klahiran saya di wangon lor pasar lagi cilik neng wangon. siki kula wonten bandung.wektu kula lair di nei aran darmawangsa.soale bapku lagi tugas neng darmakradenan terus buyut kula wangsadiwirya wong durendampit, dadi kula di arani darmawangsa ning ramaku, lagi cilik emut2 klalen kula tau dijek dolan neng pegawulan daleme mbah kaji adine eyangku.dadi kayane kula duwe sedulur sing sebuyut.ngapura mas banyumasaku blepotan soale wis 38th ngomonge sunda bae.tpi ora klalen banyumasan.sebab basa banyumasan duweke leluhurku.kepareng mas agus

  2. …Click here for or more Information…

    […]The full look of your web site is magnificent, let well as the content material![…]…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s